REPREZENTANȚI PAROHIALI

La solicitarea Asociaţiei Tinerilor Creştini Ortodocşi Cluj și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a fost instituită funcția de „reprezentant parohial de tineret” în toate parohiile din Protopopiatul Cluj I și Cluj II.

Reprezentanţii parohiali de tineret sunt coordonatorii Asociaţiei la nivel de parohie. Prin urmare, reprezentanții parohiali de tineret au următoarele responsabilități:

a) Să informeze preotul paroh despre activităţile curente ale Asociaţiei;

b) Să informeze membrii parohiei despre activităţile curente ale Asociaţiei prin afișarea materialelor publicitare la avizierul bisericii (afișele taberelor, pelerinajelor etc);

c) Să informeze Asociația despre activitățile și programele de tineret pentru copii, adolescenți sau tineri care urmează să se desfășoare în parohie (pentru informare și postare pe blogul Asociației);

d) Să țină evidența cererilor de înscriere în Asociație pentru tinerii între 14 și 35 de ani din parohie (un formular pentru voi și o copie la secretariatul Asociației);

e) În funcție de posibilități, să participe la activitățile Asociației și să încurajeze și alți tineri din parohie sau din afara parohiei să participe alături de ei;

f) Să colaboreze cu preoții din parohie în vederea desfășurării de activități de tineret pentru copii, adolescenți sau tineri;

g) În situația în care nu mai poate sau nu mai dorește să fie reprezentantul de tineret al parohiei, să solicite preotului paroh numirea unei alte persoane în locul său și să informeze conducerea Asociației despre schimbare.

În curând vom publica lista cu numele și datele de contact ale reprezentanților parohiali de tineret!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s